Tips för spelare

Denna sida är till för alla nya spelare på servern!

Hur claimar jag?

 

Viktiga commands

Placera ut ditt hem: /sethome (namn)

Åk till ditt hem: /home (namn)

Ge en spelare pengar: /pay (så mycket pengar du vill ge) (namn)

Skriv privat meddelande: /msg (namn) (meddelande)

Åk till spawn: /spawn

Pvp av/på: /pvp

Ta bort claim: /abandonclaim   [OBS! Du måste stå i claimen du ska ta bort!]

Lägg till en vän i din claim: /trust (namn)

 

Häst-commands

/zh claim (namn) – Claimar den hästen du sitter på och har tämjt

/zh free – Släpper den häst du sitter på fri

/zh protect – Skyddar din häst från skada

/zh lock – Skyddar din häst så ingen kan ta den

/zh give (namn) – Ger bort din häst till en annan spelare

/zh share – Dela din häst med en kompis

Företag

/company help – visar alla commands för företag

 

Parantesen ersätter du med t.ex ett namn om det står (namn), ett exempel kan vara /trust Sodzen